3η Τακτική Γενική Συνέλευση και Εκλογές

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Συμβουλευτικής CoachingMentoringΕλλάδας» και το δ.τ. «HCCMA»,
που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής (Ν.Πλαστήρα 5,  12461 Χαϊδάρι) με ΑΦΜ 997018376 και     ΔΟΥ Αιγάλεω και  έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 414/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί με αριθμό μητρώου 31860 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30.10.2017.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην τρίτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 24η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:45πμ, στο Εντευκτήριο του 6ου ορόφου, στο    Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, Δημ. Σούτσου 46 – Αμπελόκηποι, Αθήνα,  προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019
2.Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
3. Εκλογή μελών Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Λοιπά Θέματα

Όλα τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει να καταθέσουν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.hccma.gr ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.hccma@gmail.com  και υπόψη του Γενικού Γραμματέα αυτού κ.Αλέξανδρου Γκαγκαλνά αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής τους και αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου, ενώ όσα από τα τακτικά μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής ή με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι το αργότερο μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Τα Μέλη του Συλλόγου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 28 και 29 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στη Γενική Συνέλευση της 24ης Νοεμβρίου 2019.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Η Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου
Ελίνα Μαξούρα