Κασωτάκη Ειρήνη

Εκπαιδευτικός και Educational – Children Coach

Τίτλος Εισήγησης

Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία.

Περίληψη εισήγησης

Ο όρος “συναισθηματική νοημοσύνη” εμφανίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 70 παρόλο που η έννοιά της είχε απασχολήσει τους επιστήμονες αρκετά χρόνια νωρίτερα.  Υπάρχουν αρκετοί ορισμοί για τη συναισθηματική νοημοσύνη αλλά οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει σε έναν κοινά αποδεκτό ορισμό για αυτήν. Τα τελευταία χρόνια η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί το επίκεντρο πολλών επιστημονικών ερευνών λόγω των σημαντικών επιδράσεών της σε ποικίλους τομείς στη ζωή των ατόμων. Ένας παράγοντας επίδρασης της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι η ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία. Ο όρος «ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία» περιορίζει την ποιότητα ζωής σε πτυχές σχετικές με την υγεία, ωστόσο δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός δεδομένου ότι πρόκειται για μια περίπλοκη έννοια.
Σκοπός της εισήγησης είναι η παρουσίαση τόσο της έννοιας της συναισθηματικής νοημοσύνης όσο και της έννοιας της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία καθώς και η μεταξύ τους σχέση.  Επίσης επιδιώκεται η ανάδειξη της σπουδαιότητας της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Βιογραφικό

Η Κασωτάκη Ειρήνη ζει στο Ηράκλειο Κρήτης με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους. Είναι απόφοιτος του τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχν/κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πρόγραμμα Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία με δεξιότητες συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Canterbury Christ Church. Έχει παρακολουθήσει αρκετά προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και πιστοποίησης όπως το πρόγραμμα  Συμβουλευτική και  Life Coaching από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η επαγγελματική της δραστηριότητα αφορά την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Life Coaching σε παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.