Χαρόπουλος Νίκος

Mentor & Executive Coach

Περίληψη εισήγησης

Η εισήγηση έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την μετάβαση από την εμπορική επικοινωνία (διαφήμιση) στην εσωτερική επικοινωνία των στελεχών και των υπαλλήλων σε μια εταιρία. 

Μια επικοινωνία που ως στόχο έχει την Επαγγελματική Ανάπτυξη σε δύο επίπεδα, της ηγεσίας αλλά και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού. Τον ρόλο αυτό εξυπηρετούν οι διαδικασίες executive & business coaching με ατομικές συνεδρίες και εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων.

Στην εισήγηση θα γίνει ανάλυση περιστατικού με πελάτη μου μεγάλη επιχείρηση, κατά την οποία οι σύνεδροι θα αντιληφθούν τις διαφορές στις βαθμίδες επικοινωνίας αλλά και τις τεχνικές της επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω executive & business coaching. Θα συνειδητοποιήσουν πως όλο το προσωπικό έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εταιρική ανάπτυξη που περνά πλέον και από την ατομική τους εξέλιξη. Στο περιστατικό θα φανούν και οι δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτυχθούν από όλους, για να έχει θετικό πρόσημο η όλη προσπάθεια που ο επιχειρηματίας μου έθεσε ως ζητούμενο, «η ποιοτική ανάπτυξη του παρεχόμενου service σε πολύ υψηλά επίπεδα!»