Θεοδωρακόπουλος Ανδρέας

Καθηγητής – Επικοινωνιολόγος

 Στόχος

Η παρουσίαση μια περίπτωσης πραγματικής που με μέσο την εκπαίδευση και την προσωπική ενασχόληση με τους εργαζόμενους μιας εταιρείας άλλαξε το κλίμα, το επίπεδο και επιτεύχθηκαν οι στόχοι του τμήματος.

Θα παρουσιαστεί ο εντοπισμός του προβλήματος, η σύλληψη και ο σχεδιασμός του προγράμματος.

 

Βιογραφικό

-Πτυχίο ΟΠΑ  Διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ
-ΜΒΑ Kingston university
-Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ
-Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων ΕΚΔΔΑ
-Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ΕΚΔΔΑ
-Συγγραφέας 7 βιβλίων,
-Διδάσκων: Derby University, ΕΣΔΔΑ, ΙΔΔΑ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Επιχειρήσεις, Ελεύθερο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Exelixis6. 

-Συνιδρυτής του Ελεύθερου Λαϊκού Πανεπιστημίου Exelixis6
-Εκπαιδευτής πολιτικών στη δημόσια εικόνα.
-Εμπειρία τριάντα χρόνια στην εκπαίδευση ενηλίκων
-Εμπειρία τριάντα χρόνια στις πωλήσεις των ΜΜΕ και την επικοινωνία, τη διαφήμιση, και την πολιτική επικοινωνία.
-Εμπειρία τριάντα χρόνια στην εκπαίδευση ενηλίκων
-Εμπειρία τριάντα χρόνια στις  πωλήσεις των ΜΜΕ και την επικοινωνία, τη διαφήμιση.