Αργυροπούλου Κατερίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

Συμπόσιο «Η επιτυχία θέλει…χαρακτήρα»

Οργανωτής/Πρόεδρος: Αικατερίνη Αργυροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Τίτλος εργασίας 

Δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας: αναγνωρίζω τις προσωπικές μου δυνάμεις, βελτιώνω το επαγγελματικό μου μέλλον

Περίληψη

Αν και δεν είναι δυνατό να προβλέψουμε πώς θα είναι η μελλοντική αγορά εργασίας, ο τρόπος που θα εργαζόμαστε θα αλλάξει πολύ. Η επαγγελματική επιτυχία φαίνεται ότι θα στηρίζεται πέρα από την τεχνική γνώση– σε μια σειρά στοιχείων προσωπικότητας, συμπεριφορών και ικανοτήτων που θα μας διευκολύνουν στην άνθηση των ικανοτήτων μας, όχι μόνο σε ενδο-προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε δια-προσωπικό, και στην ισορροπία ανάμεσα στο «εγώ» και το «εμείς» ώστε να συμβάλλουμε με την επαγγελματική μας δραστηριότητα στη βελτίωση του κόσμου.

Βιογραφικό

Η Κατερίνα Αργυροπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο αντικείμενο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων. Έχει κάνει μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Τα τρέχοντα ερευνητικά τηςενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις σύγχρονες προσεγγίσεις σταδιοδρομίας, τη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, τον προσανατολισμό και τη συμβουλευτική γενικών και ειδικών ομάδων. Είναι μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (IAEVG).