Δρ. Ανδρόνικος Καλίρης

Δρ. ΕΚΠΑ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας, Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τίτλος Εισήγησης

Η αναγκαιότητα της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην COVID-19 εποχή και στο εξής: Από τις επαγγελματικές επιλογές, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κατασκευή σταδιοδρομίας

Εισηγητές

Καλίρης, Α. και Κότιος, Κ.

Περίληψη εισήγησης

Κατά την περίοδο εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 ο κόσμος βίωσε πρωτόγνωρες μεταβολές και περιορισμούς. Τα αλλεπάλληλα lockdown συρρίκνωσαν την οικονομική δραστηριότητα σε διάφορους τομείς, οδηγώντας στην αύξηση των ποσοστών ανεργίας και την ενίσχυση εξ αποστάσεως ή υβριδικών μορφών εργασίας. Οι άνθρωποι με έλλειψη επαρκών ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων αντιμετώπισαν σημαντικά εμπόδια, ενώ έντονες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες προκλήθηκαν σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Από την άλλη πλευρά, πολλοί μετέτρεψαν την «απειλή» της κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ευκαιρία αναστοχασμού για τη ζωή και τη σταδιοδρομία τους, αυτοαξιολόγησης καθώς και ανάπτυξης του portfolio τους. Σε αυτή την ευμετάβλητη εποχή, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη διατήρηση της κινητοποίησης των ατόμων, την αξιοποίηση θετικών δυνάμεων και την αναζήτηση εργασίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας για δομημένες υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, παρουσιάζοντας ερευνητικά ευρήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητά της, ειδικά στους νέους ενήλικες. Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη διεύρυνσης των στόχων της επαγγελματικής συμβουλευτικής, ιδιαίτερα στο πλαίσιο περιόδων κρίσης, συμπεριλαμβάνοντας εκτός από την ενίσχυση στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, την αναβάθμιση των σκληρών και των ήπιων δεξιοτήτων αλλά και υποβοήθηση των ατόμων να κατασκευάσουν με νόημα και σκοπό τη σταδιοδρομία τους.

Βιογραφικό
Ο Ανδρόνικος Χρ. Καλίρης (PhD, MSc) είναι Επαγγελματικός Σύμβουλος και Εκπαιδευτής με ευρεία επιστημονική, διδακτική και επαγγελματική εμπειρία σε ποικίλους φορείς και οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων και παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής. Την τρέχουσα περίοδο είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης της Σχολής Κοινωνικών και Συμπεριφορικών Επιστημών (Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης  στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Παράλληλα, έχει διδάξει επανειλημμένως στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Από το 2010 έως σήμερα εργάστηκε ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους καθώς και σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σταδιοδρομίας, στους κομβικούς παράγοντες εκπαίδευσης των συμβούλων, στις μεταμοντέρνες προσεγγίσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής, όπως επίσης, στις Μεικτές Μεθόδους Έρευνας (Mixed Methods Research). Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού. Στον ελεύθερο χρόνο του ακούει διάφορα είδη μουσικής, διαβάζει λογοτεχνία και του αρέσει να περνά ευχάριστες στιγμές με φίλους.