Δρ.Κωνσταντίνος Κότιος

Δρ. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιδρυτής LABORA Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Καριέρας

Τίτλος Εισήγησης

Η αναγκαιότητα της επαγγελματικής συμβουλευτικής στην COVID-19 εποχή και στο εξής: Από τις επαγγελματικές επιλογές, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κατασκευή σταδιοδρομίας

Εισηγητές

Καλίρης, Α. και Κότιος Κ.,

Περίληψη εισήγησης

Κατά την περίοδο εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 ο κόσμος βίωσε πρωτόγνωρες μεταβολές και περιορισμούς. Τα αλλεπάλληλα lockdown συρρίκνωσαν την οικονομική δραστηριότητα σε διάφορους τομείς, οδηγώντας στην αύξηση των ποσοστών ανεργίας και την ενίσχυση εξ αποστάσεως ή υβριδικών μορφών εργασίας. Οι άνθρωποι με έλλειψη επαρκών ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων αντιμετώπισαν σημαντικά εμπόδια, ενώ έντονες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες προκλήθηκαν σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Από την άλλη πλευρά, πολλοί μετέτρεψαν την «απειλή» της κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ευκαιρία αναστοχασμού για τη ζωή και τη σταδιοδρομία τους, αυτοαξιολόγησης καθώς και ανάπτυξης του portfolio τους. Σε αυτή την ευμετάβλητη εποχή, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη διατήρηση της κινητοποίησης των ατόμων, την αξιοποίηση θετικών δυνάμεων και την αναζήτηση εργασίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της αναγκαιότητας για δομημένες υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, παρουσιάζοντας ερευνητικά ευρήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητά της, ειδικά στους νέους ενήλικες. Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη διεύρυνσης των στόχων της επαγγελματικής συμβουλευτικής, ιδιαίτερα στο πλαίσιο περιόδων κρίσης, συμπεριλαμβάνοντας εκτός από την ενίσχυση στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, την αναβάθμιση των σκληρών και των ήπιων δεξιοτήτων αλλά και υποβοήθηση των ατόμων να κατασκευάσουν με νόημα και σκοπό τη σταδιοδρομία τους.

Βιογραφικό
Ο  Δρ Κωνσταντίνος Κότιος δραστηριοποιείται επιστημονικά αλλά και επιχειρηματικά στον χώρο της εκπαίδευσης τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτή τη στιγμή επενδύει όλη του την ενέργεια σε ένα νέο και καινοτόμο project, την LABORA Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, της Στρατηγικής Καριέρας και της Δια Βίου Εκπαίδευσης. Έχοντας στο ενεργητικό του πάνω από 5.500 ώρες διαλέξεων επαγγελματικού προσανατολισμού και στρατηγικής καριέρας σε 3 διαφορετικές χώρες και σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και περισσότερες από 6.500 ώρες συμβουλευτικής με μαθητές και φοιτητές, προσπαθεί καθημερινά να βοηθήσει νέους ανθρώπους να ξεκλειδώσουν το μέλλον τους.

Έχει διδάξει στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονική Μάθησης (e-learning) του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θεματολογία την επαγγελματική συμβουλευτική και τη διαχείριση σταδιοδρομίας. Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, του Συλλόγου Λειτουργών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, και της International Association for Educational and Vocational Guidance (I.A.E.V.G.). Δεκάδες έρευνες, τις οποίες έχει επιμεληθεί, έχουν δημοσιευθεί σε έντυπα και διαδικτυακά Μ.Μ.Ε., όπως και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, πανελλήνια και διεθνή συνέδρια.

Φοίτησε στο τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής  του Α.Π.Θ. ακολουθώντας την κατεύθυνση της Παιδαγωγικής όπου και περάτωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές έχοντας παράλληλα καταρτιστεί συστηματικά σε επιμέρους τομεακές εξειδικεύσεις του επαγγελματικού προσανατολισμού και της δια βίου εκπαίδευσης. Στο ίδιο τμήμα αναγορεύτηκε Διδάκτωρ όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο θεματικό πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Τέλος, καταγράφει έντονη συγγραφική δραστηριότητα στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού με τα βιβλία «ΕΠΙΛΕΓΩ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ» (εκδόσεις Πατάκη),  «ΕΠΙΛΕΓΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ», «Στην σκακιέρα της Καριέρας» (εκδόσεις Πατάκη). Μόλις κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίου με τίτλο: «Σπουδές με Μέλλον» και την νέα εφαρμογή (application) SPOUDES.