Ελεάννα Χρυσανθοπούλου

Coach, Self- Leadership&Coaching

Τίτλος Εισήγησης

Χτίζοντας Αναπτυξιακή Νοοτροπία

Σύντομη Περιγραφή και οι στόχοι της

Οι ολοένα και μεταβαλλόμενες συνθήκες στις οποίες καλούμαστε να προσαρμόσουμε τις ζωές μας, φέρνουν στην επιφάνεια το εξής ερώτημα:

Η νοοτροπία μου περιγράφει την πορεία μιας σταθερής ή αναπτυσσόμενης ζωής;

Υπάρχουν στιγμές που έχουμε εγκλωβιστεί σε μια παγιωμένη νοοτροπία για τη ζωή. Όμως είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι μια στατική αντίληψη για τη ζωή μας εμποδίζει να επιτύχουμε το πλήρες δυναμικό μας. Αν η πορεία της ζωής μου με ικανοποιεί ελάχιστα, τότε μπορώ να αλλάξω τη νοοτροπία μου με σκοπό να φέρω αλλαγή στη ζωή μου.

Καθώς απελευθερώνω την επιθυμία  για αλλαγή, τότε τείνω να αναγνωρίζω τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από τα εμπόδια. Αναπτύσσω την επιμονή και την αποφασιστικότητα για να ξεπεράσω τις δυσκολίες που προκύπτουν και είμαι έτοιμος/η να αναζητήσω προκλήσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στη ζωή μου.

Στόχοι:

  • Πως δημιουργώ μια δυναμική προσέγγιση στη ζωή
  • Πως καλλιεργώ μια πεποίθηση ανάπτυξης
  • Πως διατηρώ θετική νοοτροπία

Βιογραφικό

Η Ελεάννα Χρυσανθοπούλου είναι συνιδρύτρια του « WE ALL WHOLE», δράσης που στοχεύει στην προσωπική ανάπτυξη και εκπαίδευση ενηλίκων, και του «Κέντρου Σύγχρονων Δραματικών Εφαρμογών» μη κερδοσκοπικού οργανισμού με στόχο την έρευνα και την εκπαίδευση της Ελληνικής Πολιτιστικής κληρονομιάς. Σπούδασε Εφαρμογές Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία και είναι κάτοχος «Certificate in Coaching», καθώς και «Certificate in Advanced Leadership and Negotiation Skills» στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται ως Coach, υλοποιεί σεμινάρια και συντονίζει εργαστήρια για ενήλικες που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική ενδυνάμωση, προωθώντας μια στάση ζωής γεμάτη ευγνωμοσύνη και εσωτερική πληρότητα.