Μαξούρα Ελίνα

Life, Business, Executive Coach/Mentor/Trainer

Τίτλος Εισήγησης

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ COACHING ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ

Περίληψη εισήγησης

Η ανατροφοδότηση είναι μια ικανότητα που όλοι ασκούμε πολλές φορές, συχνά σε καθημερινή βάση τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή και πιθανώς χωρίς επίγνωση. Παράλληλα είναι ο πιο σημαντικός πυλώνας που υποστηρίζει τη συνειδητή εξάσκηση, τεχνική της μετα-μάθησης, βασική αρχή για την καλλιέργεια αναπτυξιακής νοοτροπίας και κορυφαία δεξιότητα του 21ου αιώνα. Από την άλλη το είναι coaching η πιο αποτελεσματική μέθοδος  εφαρμογής αλλαγών και η ίδια η επιτυχία του σχετίζεται με την ανατροφοδότηση.

Στο κείμενο αυτό αναλύονται τεχνικές ανατροφοδότησης, παράγοντες και εμπόδια που καθορίζουν την επιτυχημένη παροχή  και αναζήτηση ανατροφοδότησης. Επίσης αναφέρονται συνέπειες από την επιτυχημένη ή μη εφαρμογής της και παρατίθενται παραδείγματα.  Τέλος παρουσιάζονται αποτελέσματα ερευνών και μελετών  που αποδεικνύουν την συμβολή του coaching και του executive coaching στην υιοθέτηση μια κουλτούρας προσανατολισμένης στην ανατροφοδότηση σε εργαζομένους και στελέχη αντίστοιχα και πως αυτή η διαδικασία οδηγεί τους ανθρώπους και τις ομάδες σε υψηλές αποδόσεις.

Λέξεις κλειδιά:  ανατροφοδότηση (feedback), executive coaching,  coaching, επίτευξη στόχων, δεξιότητες, αναπτυξιακή νοοτροπία

Βιογραφικό

H Eλίνα Μαξούρα έχει εργασθεί πάνω από 18 χρόνια ως σύμβουλος επιχειρήσεων.

Είναι πιστοποιημένη Life & Βusiness Coach – Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Executive Coach – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με εξειδίκευση στο Group & Team Coaching.

Είναι πιστοποιημένη εισηγήτρια του Consumer Law Ready.

Έχει σπουδές στην Πληροφορική, Coaching, Συμβουλευτική, Mentoring και CBT, Management. Παρακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις μέσα από δεκάδες σεμινάρια, συνέδρια, workshops.

Έχει δημιουργήσει και εισηγείται βιωματικών σεμιναρίων προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης όπως το “DatingYourSelf”, “BrandingYourSelf” και «Level Up your Coaching Skills” και  ως συν-δημιουργός τα “Θ.Ε.Σ.Ε. τη ζωή σου σε άλλη βάση» και «Coach your business to success».

Έχει λάβει μέρος ως ομιλήτρια σε πολλές ημερίδες, συνέδρια και διοργανώσεις όπως το  HCCMA-Coaching on the Go και το TEDxAthens2018.

Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής!

Έχει διατελέσει υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού στο «Διαβάζω για τους Άλλους».

Είναι μέλος του International Society of Female Professionals.

Είναι μια από τις μέντορες και trainers του  Women on Top.

Στηρίζει το πρόγραμμα HELP the PEOPLE της Ακαδημίας Εθελοντισμού ως εθελόντρια στην ομάδα συντονισμού.

Είναι Πρόεδρος του Ρητορικού Ομίλου Toastmasters Piraeus Club.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Συμβουλευτικής Coaching Mentoring Ελλάδας – HCCMA και έχει την χαρά και την τιμή να υπηρετεί από τη θέση της Προέδρου.

Μέσα από τα σεμινάριά της, τις ατομικές συνεδρίες καθώς και τις εθελοντικές δράσεις που διοργανώνει, με όχημα το τρίπτυχο coaching-mentoring-training,  έχει οδηγήσει εκατοντάδες ανθρώπους, δεκάδες επιχειρήσεις και εθελοντικούς οργανισμούς στο να αποκτήσουν επίγνωση, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, να ανακαλύψουν τις επιλογές τους, να βελτιώσουν την επικοινωνία τους,

να οργανώσουν τα βήματά τους και να φτάσουν στην επιτυχία.

Αγαπά τη δια βίου μάθηση και τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση σε όλους τους τομείς της ζωής!  Όραμά της   να στηρίζει ιδιώτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς ώστε να προτεραιοποιούν τους στόχους τους, να ανακαλύπτουν τη δύναμή τους, να κάνουν αλλαγές και να ζουν τη ζωή που οι ίδιοι θέλουν.