Μάνος Παυλάκης

Learning Strategist

Τίτλος Εισήγησης

Εκπαιδεύοντας τον Coach: απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες

Περίληψη εισήγησης

Ο Coach συχνά περιγράφεται ως διευκολυντής αλλαγών ή ακόμα καλύτερα, ως διευκολυντής ονείρων που μετουσιώνονται σε στόχους συγκεκριμένους, μετρήσιμους και εφικτούς. Ταυτόχρονα, όμως, ο Coach καλείται για να συμβάλει σε μια διαδικασία, κατά την οποία ενδεχόμενες δυσλειτουργικές παραδοχές και πεποιθήσεις του Coachee θα δοκιμαστούν, προκειμένου ο τελευταίος να βρει την επιθυμητή αλλαγή βασιζόμενος στις αξίες που υπηρετεί και σε επιλογές που θα χρειαστεί να κάνει. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η οποία μπορεί να είναι αρκετά επίπονη κάποιες φορές, είναι απαραίτητο ο Coach να έχει τα απαραίτητα εργαλεία, με τα οποία θα φωτίσει ένα μονοπάτι αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, θα προσπαθήσουμε να δούμε τον ρόλο του Coach και τις ικανότητες που χρειάζεται να έχει, όπως ενεργητική ακρόαση, η χρήση ερωτήσεων ή ανατροφοδότηση, ώστε να επιτελέσει επιτυχώς το έργο του.

Βιογραφικό

Ο Μάνος Παυλάκης για χρόνια έχει εργαστεί ως Εκπαιδευτής – Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών σε οργανισμούς στον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον τρίτο τομέα, ενώ διδάσκει Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εκπαιδευτική Ηγεσία σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων σε Ελλάδα και Κύπρο. Ήταν Learning Manager και δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα ‘Youreca’, το οποίο έλαβε Βραβείο Ποιότητας και Αριστείας της Unesco και έχει διακριθεί για την κοινωνική του δράση, λαμβάνοντας, ως Πρόεδρος του ΜΚΟ Youthnet Hellas, το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2013. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν τη βασισμένη στην εργασία μάθηση, την ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτών και τους οργανισμούς μάθησης.