Παπάνης Ευστράτιος

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τίτλος Εισήγησης

Τα χαρακτηριστικά του συμβούλου κατά τον 21ο αιώνα: Μια προαναγγελθείσα

Εισηγητές

Παπάνης Ευστράτιος, Ειρήνη Καραμπάση, Μαρία Γιουμούκη

Περίληψη εισήγησης

Ο 21ος αιώνας, ήδη από τα πρώτα χρόνια της έλευσης του, έφερε την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις, με επιταχυνόμενες κλιματικές αλλαγές, με αναδιάρθρωση των περιβαλλοντικών πόρων, με πανδημικά φαινόμενα και με επαναδιαπραγμάτευση κάθε θεμελιώδους έννοιας, που κάποτε λογιζόταν ως σταθερή και ακλόνητη. Όλα αυτά προκαλούν ραγδαίες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, ψηφιακό μετασχηματισμό και μεταλλάξεις στον τομέα της εργασίας, της εκπαίδευσης και της προσωπικής ταυτότητας μέσα σε ένα ρευστό και ανεξερεύνητο περιβάλλον. Ο ρόλος του συμβούλου δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος, εφόσον πρώτος πρέπει να ενσωματώσει και να διαχειριστεί τις μεταβολές, ώστε να βοηθήσει και τους πελάτες του να τις αξιοποιήσουν. Ο σύμβουλος του 21ου αιώνα δεν είναι κάτοχος απλών τεχνικών επικοινωνίας, ατομικής παρέμβασης και θεωριών δομημένων κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά αντίθετα είναι κοινωνός των οικουμενικών μεταρρυθμίσεων, διεπιστημονικός αναζητητής σχέσεων και συναφειών, αλλά και προπαρασκευασμένος επιστήμονας, που έχει γεμίσει την φαρέτρα του με μεθόδους που υπερβαίνουν την κλασική αντίληψη της έρευνας. Στην παρουσίαση αυτή θα αναλύσουμε τις εξελίξεις, που καθορίζουν τη συμβουλευτική της νέας εποχής.

Λέξεις- Κλειδιά: σύμβουλος, τεχνικές επικοινωνίας, ατομική παρέμβαση

Βιογραφικό

Ο Ευστράτιος Παπάνης γεννήθηκε το 1969 στην Αγιάσο της Λέσβου. Σπούδασε Ψυχολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και Μεθοδολογία Έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο (ΜSc) στο Πανεπιστήμιο Reading της Βρετανίας. Απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα στην Παιδαγωγική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παράλληλα έχει τελειώσει Δημοσιογραφία και κατέχει δίπλωμα Συστημικής Οικογενειακής Θεραπείας. Δίδαξε στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., στα Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θράκης και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο διδασκαλείο «Αλέξανδρος Δελμούζος», στα Π.Ε.Κ. Λέσβου και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Επιστημονικά Υπεύθυνος των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στον χώρο της Ψυχολογίας, της Παιδαγωγικής, της Κοινωνιολογίας και της Μεθοδολογίας Έρευνας, ενώ εστιάζονται στη µελέτη της Μεθοδολογίας Έρευνας στο Διαδίκτυο και των θεωρητικών και πρακτικών µεταβολών, που πρέπει να επέλθουν στα κλασικά όργανα µέτρησης, ώστε να επικαιροποιηθούν και να περικλείσουν τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.