Μαρία Γιουμούκη

Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εκπαιδευτικός Π.Ε.

Τίτλος Εισήγησης

Τα χαρακτηριστικά του συμβούλου κατά τον 21ο αιώνα: Μια προαναγγελθείσα

Εισηγητές

Παπάνης Ευστράτιος, Ειρήνη Καραμπάση, Μαρία Γιουμούκη

Περίληψη εισήγησης

Ο 21ος αιώνας, ήδη από τα πρώτα χρόνια της έλευσης του, έφερε την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις, με επιταχυνόμενες κλιματικές αλλαγές, με αναδιάρθρωση των περιβαλλοντικών πόρων, με πανδημικά φαινόμενα και με επαναδιαπραγμάτευση κάθε θεμελιώδους έννοιας, που κάποτε λογιζόταν ως σταθερή και ακλόνητη. Όλα αυτά προκαλούν ραγδαίες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, ψηφιακό μετασχηματισμό και μεταλλάξεις στον τομέα της εργασίας, της εκπαίδευσης και της προσωπικής ταυτότητας μέσα σε ένα ρευστό και ανεξερεύνητο περιβάλλον. Ο ρόλος του συμβούλου δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος, εφόσον πρώτος πρέπει να ενσωματώσει και να διαχειριστεί τις μεταβολές, ώστε να βοηθήσει και τους πελάτες του να τις αξιοποιήσουν. Ο σύμβουλος του 21ου αιώνα δεν είναι κάτοχος απλών τεχνικών επικοινωνίας, ατομικής παρέμβασης και θεωριών δομημένων κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά αντίθετα είναι κοινωνός των οικουμενικών μεταρρυθμίσεων, διεπιστημονικός αναζητητής σχέσεων και συναφειών, αλλά και προπαρασκευασμένος επιστήμονας, που έχει γεμίσει την φαρέτρα του με μεθόδους που υπερβαίνουν την κλασική αντίληψη της έρευνας. Στην παρουσίαση αυτή θα αναλύσουμε τις εξελίξεις, που καθορίζουν τη συμβουλευτική της νέας εποχής.

Λέξεις- Κλειδιά: σύμβουλος, τεχνικές επικοινωνίας, ατομική παρέμβαση

Βιογραφικό

Η Μαρία Ε. Γιουμούκη είναι εκπαιδευτικός- ειδική παιδαγωγός. Απέκτησε τον βασικό της τίτλο στα Παιδαγωγικά από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρώτος της Μεταπτυχιακός Τίτλος αφορά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του ιδίου Τμήματος, ενώ ο δεύτερος Μεταπτυχιακός της Τίτλος αφορά στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Έχει ολοκληρώσει διετή μετεκπαίδευση στη Λογοθεραπεία, τη Συμβουλευτική και την Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για παιδιά με ΔΑΦ και ΔΕΠ/Υ και κατέχει πιστοποίηση γνώσης συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille. Έχει εκπαιδευτεί σε θέματα επεξεργασίας ψυχικού τραύματος παιδιών και εφήβων και είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΠΕΠ στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια που αφορούν στις ενταξιακές προσεγγίσεις παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, την αφηγηματολογία και δημιουργική γραφή και τις διατροφικές συμπεριφορές.Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στα ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου, στα ΚΕΣΥ Α’ Αθήνας και σε Ειδικά Σχολεία στην Αττική.Από το 2011 έως το 2014 εργάστηκε ως Εμψυχώτρια θεατρικών ομάδων παιδιών σχολικής ηλικίας και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Από το 2014 έως το 2015 εργάστηκε ως Παιδαγωγός Προσχολικής Αγωγής στον Δήμο Καισαριανής. Επιπλέον, από το 2014 έως το 2019 εργάστηκε σε Κέντρο Ειδικών Θεραπειών και Λογοθεραπείας, πραγματοποιώντας ατομικές συνεδρίες αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών και Συμβουλευτικής Γονέων. Έχει εργαστεί ως Εκπαιδευτικός Τάξης σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο, ενώ από το 2017 έως και σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής. Τέλος, από το 2018 έως σήμερα είναι Επιστημονική Συνεργάτιδα και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 2020 του Πανεπιστημίου Αιγαίου.Έχει πραγματοποιήσει πλήθος δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα, συνέδρια, ημερίδες και κεφάλαια βιβλίων αναφορικά με τις Μαθησιακές Δυσκολίες, τις ΔΑΦ, τη ΔΕΠ/Υ και τη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων.