Δράσεις 2022

JobDay Τουρισμού – 4 Μαρτίου 2022
Πεζοπορία στο Φλαμπούρι
Wego Coaching
Job Day 07 Μαΐου  2022
Κοπή Διαδικτυακή Πίτας HCCMA 2022 και Δωρεάν Webinar
1 2