Δράσεις

Εθελοντική Δράση
1o Πανελλήνιο Συνέδριο του Συλλόγου Συμβουλευτικής Coaching & Mentoring Ελλάδας – HCCMA
Ψηφιακή Κοπή Πίτας HCCMA 2021
Ημερίδα 7/7/20
Coaching on the Go – Μύκονος
1η Ημερίδα στην Θεσσαλονίκη
Make it Happen Day 2018
St Valentine’s «relationship» present !!!
Ημέρα εθελοντισμού – Εθελοντική ημερίδα 05/12/20