Δράσεις

Δράσεις 2019
1η Ημερίδα στην Θεσσαλονίκη
1o Πανελλήνιο Συνέδριο του Συλλόγου Συμβουλευτικής Coaching & Mentoring Ελλάδας – HCCMA
Δράσεις 2020