Δράσεις 2023

Το Βιβλίο του μήνα
Κοπή Πίτας 2023
Online Masterclasses 2023
JobDay Μαθητείας και Πρακτικής Άσκησης 21/02
JobDay Τουρισμού  10/2
JobDay 45+ ετών 20/02/2023