Δράσεις 2020

JobDay 45+ ετών  – Τρίτη  21/1/2020  10:00-18:00

JobDay Τουρισμού – Τετάρτη 22/1/2020  10:00-18:00