Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μελών του Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Συμβουλευτικής Coaching Mentoring Ελλάδας» και το δ.τ. «HCCMA»,

που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής (Ν.Πλαστήρα 5,  12461 Χαϊδάρι) με ΑΦΜ 997018376 και     ΔΟΥ Αιγάλεω και  έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 414/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί με αριθμό μητρώου 31860 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30.10.2017.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην όγδοη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 19η Μαΐου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 21:00μμ, διαδικτυακά, μέσω πλατφόρμας zoom και ακολουθώντας το σύνδεσμο

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYtdO6pqzopGtEiS7em8tJBpzHi9vjkCa4t

προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Αλλαγή έδρας Συλλόγου
  2. Λοιπά Θέματα

Όσα από τα τακτικά μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερα το αργότερο μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Μαΐου 2024, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος

Του Διοικητικού Συμβουλίου

……………………….

Κεραμιδάς Γιώργος