Δράσεις 2020

JobDay 45+ ετών & JobDay Τουρισμού
Κοπή Πίτας
Συνεργασία με την Ακαδημία Εθελοντισμού Help Hellas
Εθελοντική Δράση
Ημερίδα 7/7/2020
Coaching on the Go – Μύκονος
Ημέρα εθελοντισμού – Εθελοντική ημερίδα