Δράσεις 2022

Ημιμαραθώνιος Αθήνας  –  Κυριακή 20  Μαρτίου 2022
JobDay Τουρισμού – 4 Μαρτίου 2022
Peer Coaching 5oς κύκλος
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πεζοπορία στο Φλαμπούρι
1 2