Δράσεις 2023

Δημιουργία Βίντεο
Branding
Monday Night Talks 2ος Κύκλος
Διαχείριση χρόνου
Skywalker Plus Your Fe5tival!
JobDay Τουρισμού  10/2
Κοπή Πίτας 2023
JobDay 45+ ετών 20/02/2023
1 2