Δράσεις

1o Πανελλήνιο Συνέδριο του Συλλόγου Συμβουλευτικής Coaching & Mentoring Ελλάδας – HCCMA
1η Ημερίδα στην Θεσσαλονίκη
St Valentine’s “relationship” present !!!
Make it Happen Day 2018
Ημέρα εθελοντισμού – Εθελοντική ημερίδα 05/12/20
Ψηφιακή Κοπή Πίτας HCCMA 2021
Εθελοντική Δράση
Coaching on the Go – Μύκονος
Ημερίδα 7/7/20