Η φιλοσοφία μας

Ποιοι είμαστε

Είμαστε μια ομάδα διαφορετικών ανθρώπων που η πορεία του ταξιδιού μας στη συνεχή μάθηση και αυτοβελτίωση, είχε κοινό σταθμό τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου! Μια εξαιρετική αφορμή να συναντηθούμε, να γνωριστούμε, να ανακαλύψουμε τους σημαντικούς λόγους που μας ενώνουν: η προσωπική ανάπτυξη, η βοήθεια στον άνθρωπο, το coaching, οι κοινές μας αξίες, η υπευθυνότητα, η ακεραιότητα, η αυθεντικότητα, η καινοτομία, η προσφορά! Αξίες που καθορίζουν τη συμπεριφορά μας και την ταυτότητα του επαγγελματία Coach, Mentor, Συμβούλου.

Στοχεύουμε και ονειρευόμαστε τα μέλη μας να αποτελέσουν φωτεινά σημεία ανάπτυξης και προσωπικής εξέλιξης για μια κοινωνία που θα βασίζεται στην προσωπική επιλογή, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την επίτευξη αριστείας.

Οραματιζόμαστε την εξέλιξη και ανάπτυξη των υπηρεσιών ζωής προς όφελος του ατόμου ειδικώς καθώς και της κοινωνίας γενικότερα.

Επιθυμία μας είναι να αποτελέσουμε και πόλο έλξης για επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη του Ανθρώπου και ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς για το coaching στην Ελλάδα.

Ο σκοπός μας

Όραμα και σκοπός μας είναι η εξέλιξη και η ανάπτυξη της πρακτικής του επαγγελματικού coaching, mentoring και συμβουλευτικής προς όφελος του ατόμου ειδικώς καθώς και της κοινωνίας γενικότερα.

Ο Σύλλογός μας στοχεύει να αποτελέσει και πόλο έλξης για επαγγελματίες coaches, mentors, συμβούλους και αξιόπιστο σημείο αναφοράς για το coaching, το mentoring και τη συμβουλευτική στην Ελλάδα με τέσσερις σημαντικούς πυλώνες:

Ανάπτυξη: Η περαιτέρω, καινοτόμα ανάπτυξη του coaching, του mentoring, της συμβουλευτικής

Εξέλιξη: Η προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των μελών και των πελατών μας.

Σύναψη δεσμών:
-Ανάμεσα σε Έλληνες  coaches, mentors, συμβούλους
-Ανάμεσα στα μέλη του Συλλόγου και της παγκόσμιας κοινότητας coaching.
-Ανάμεσα στα μέλη, στην επιστημονική κοινότητα, την τοπική κοινωνία και αγορά.

Συμβολή: στο coaching, στο mentoring, στη συμβουλευτική, στην κοινωνία, και ο ένας στον άλλο.

Η Αποστολή μας

Να ενώσουμε και να ενισχύσουμε τα μέλη μας και να υπηρετήσουμε την κοινωνία, χτίζοντας αξιοπιστία και αναγνωρισιμότητα του κλάδου, παρέχοντας στα μέλη μας:

  • Αξιοπιστία και κύρος.
  • Επιστημονικό υπόβαθρο.
  • Δυνατότητες αυτοανάπτυξης και συνεχιζόμενης μάθησης και κατάρτισης.
  • Απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων.
  • Προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών.
  • Ευκαιρίες συνεργασιών και διασυνδέσεων τοπικά και στο εξωτερικό.
  • Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο τόσο τοπικά όσο και παγκόσμια.
  • Οργάνωση μιας υποστηρικτικής, προοδευτικής κοινότητας που θα παρέχει ιδέες και δυνατότητες για επαγγελματική ανάπτυξη καθώς και κατάρτιση ώστε τα μέλη να προσφέρουν στους πελάτες τους άριστες υπηρεσίες.
  • Οργάνωση προγράμματος πιστοποιήσεων.

Οι Αξίες μας:

Οι αξίες μας που καθορίζουν τη συμπεριφορά μας και την ταυτότητα του επαγγελματία Coach, Mentor, Συμβούλου είναι:

Υπευθυνότητα
Ακεραιότητα
Αυθεντικότητα
Καινοτομία
Προσφορά