Καταστατικό Συλλόγου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ COACHING MENTORING ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ COACHING MENTORING ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Στο Χαϊδάρι σήμερα Παρασκευή7 Ιουλίου 2017, αποφασίσαμε την ίδρυση Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Συμβουλευτικής Coaching Mentoring Ελλάδας» με έδρα το Δήμο Χαϊδαρίου, ο οποίος θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρακάτω καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΤΙΤΛΟΣ- ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο
Επωνυμία – Έδρα

1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Συμβουλευτικής Coaching Mentoring Ελλάδας» και τον διακριτικό τίτλο «HCCMA». Ο τίτλος του Συλλόγου στην αλλοδαπή είναι «Hellenic Counseling Coaching Mentoring Assosiation» και θα χρησιμοποιείται στις εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Συλλόγου.

2.Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Χαϊδαρίου Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ιδρυθούν παραρτήματα του Συλλόγου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 2ο

Σκοπός – Μέσα

Το coaching αποτελεί μία διεπιστημονική προσέγγιση που διέπεται από επαγγελματικές στρατηγικές και κανόνες δεοντολογίας και προσανατολίζεται στο να ενεργοποιήσει τον άνθρωπο, μέσω μιας δημιουργικής διαδικασίας, που προκαλεί τη σκέψη και τον ωθεί να μεγιστοποιήσει το προσωπικό και επαγγελματικό του δυναμικό, αναπτυσσόμενος συνολικά, ώστε να ξεκλειδώσει δεξιότητες, να μεγιστοποιήσει την απόδοση του σε όλους τους τομείς, να επιτύχει τους στόχους του και να διαχειριστεί προσωπικές κα επαγγελματικές προκλήσεις.

Σκοπός του συλλόγου είναι:

Η εξέλιξη και η ανάπτυξη της πρακτικής του επαγγελματικού coaching προς όφελος του ατόμου ειδικώς καθώς και της κοινωνίας γενικότερα.

Να αποτελέσει πόλο έλξης για επαγγελματίες coaches αλλά κι ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς για το coaching στην Ελλάδα με τέσσερις σημαντικούς πυλώνες:

Την Ανάπτυξη: Η περαιτέρω, καινοτόμα ανάπτυξη του coaching.

Την Εξέλιξη: Η προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των μελών και των πελατών μας.

Τη Σύναψη δεσμών:

 • Ανάμεσα σε Έλληνες  coaches.
 • Ανάμεσα στα μέλη του Συλλόγου και της παγκόσμιας κοινότητας coaching.
 • Ανάμεσα στα μέλη, στην επιστημονική κοινότητα, την τοπική κοινωνία και αγορά

Τη Συμβολή: στο coaching, στην κοινωνία, και ο ένας στον άλλο.

Να ενώσει και να ενισχύσει τα μέλη του και να υπηρετήσει την κοινωνία, χτίζοντας αξιοπιστία και αναγνωρισιμότητα του κλάδου, παρέχοντας στα μέλη του:

 • Αξιοπιστία και κύρος
 • Επιστημονικό υπόβαθρο
 • Δυνατότητες αυτοανάπτυξης και συνεχιζόμενης μάθησης και κατάρτισης
 • Απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων
 • Προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών
 • Ευκαιρίες συνεργασιών και διασυνδέσεων τοπικά και στο εξωτερικό
 • Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο τόσο τοπικά όσο και παγκόσμια
 • Οργάνωση μιας υποστηρικτικής, προοδευτικής κοινότητας που θα παρέχει ιδέες και δυνατότητες για επαγγελματική ανάπτυξη καθώς και κατάρτιση ώστε τα μέλη να προσφέρουν στους πελάτες τους άριστες υπηρεσίες.
 • Οργάνωση προγράμματος πιστοποιήσεων.

Ο Σύλλογος στοχεύει επίσης στην διοργάνωση δράσεων με σκοπό την διάδοση των αρχών του coaching, την εκπαίδευση των μελών του καθώς και την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Τέτοιες δράσεις μπορεί να είναι ενδεικτικά:

 • Συνέδρια με τοπικό και διεθνή χαρακτήρα, η διεξαγωγή των οποίων καθορίζεται από το ΔΣ
 • Ημερίδες αυτοανάπτυξης, η διεξαγωγή των οποίων καθορίζεται από το ΔΣ
 • Σεμινάρια αυτοανάπτυξης, η διεξαγωγή των οποίων καθορίζεται από το ΔΣ
 • Ειδικά σεμινάρια
 • Workshops, βιωματικά  εργαστήρια και ομάδες εργασίας
 • Συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπηρετούν ή συμπορεύονται με τους σκοπούς του Συλλόγου, εντός και εκτός Ελλάδας.
 • Πραγματοποίηση μελετών, ερευνών σε θέματα coaching, mentoring και συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς της Ελλάδας και εξωτερικού.
 • Δράσεις σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την λοιπή ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα

Τα μέλη του συλλόγου ωφελούνται επίσης με τη:

 • Συμμετοχή σε μια καινοτόμα κοινότητα επαγγελματιών coaches, με αξιοπιστία, γνώση και εμπειρία με κοινό όραμα και αξίες που θα αποτελούν έμπνευση για να γινόμαστε καλύτεροι και πιο ολοκληρωμένοι σαν επαγγελματίες και άνθρωποι για μας αλλά πάνω από όλα για τους πελάτες μας και την κοινωνία γενικότερα.
 • Επικοινωνία με τους Φίλους του Συλλόγου και μελλοντικά μέλη.
 • Ενημέρωση για τις δραστηριότητες τοπικών και διεθνών εκπαιδευτικών και επιστημονικών ιδρυμάτων που είναι ουσιώδεις τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών.
 • Τακτική ενημέρωση για όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου
 • Κατάθεση ιδεών για δράσεις που εξυπηρετούν το όραμά μας και προβάλουν τις αξίες μας.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην οργάνωση δράσεων.
 • Δικαίωμα ορθής χρήσης του λογοτύπου.
 • Συμμετοχή στις ανοιχτές εκδηλώσεις δωρεάν εκτός και αν είναι απαραίτητη η οικονομική συμμετοχή σε ειδικές διοργανώσεις.
 • Συμμετοχή στα σεμινάρια ανάπτυξης δωρεάν ή με προνομιακό κόστος.
 • Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Συλλόγου ως coaches ή εισηγητές
 • Δυνατότητα ενασχόλησης με τις επιτροπές που θα συστηθούν για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.
 • Οργάνωση και παρουσίαση ειδικού σεμιναρίου μετά από υποβολή σχετικής πρότασης στο ΔΣ και εφόσον είναι στο πλαίσιο του οράματος και των αξιών μας

Τα μέσα επίτευξης των στόχων του συλλόγου είναι τα εξής:

 • Συνεργασία με φορείς αναγνωρισμένου κύρους και πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας, της Κύπρου και του εξωτερικού.
 • Δυναμική ιστοσελίδα με το προφίλ και όλες τις δράσεις του Συλλόγου
 • Έκδοση ηλεκτρονικών εφημερίδων, on-line περιοδικών και εντύπων (π.χ. δημοσιεύσεις άρθρων, δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων ερευνών, συλλογή νέων ιδεών, ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις).
 • Εκπαιδεύσεις μελών συλλόγου, οργάνωση σεμιναρίων/συνεδρίων/workshops με προνομιακό κόστος, με εισηγητές από το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
 • Πιστοποίηση coaching των μελών σε διαβαθμισμένα επίπεδα.
 • Δημιουργία διαδικτυακού forum για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
 • Σελίδες σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Ενημέρωση κοινού μέσω ΜΜΕ, newletters, applications (και όποιων μέσων θεωρεί το ΔΣ ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν)
 • Πλατφόρμα webinars για την εκπαίδευση των μελών toy Συλλόγου.
 • Παροχή νομικής, φοροτεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των μελών.

Άρθρο 3ο
Τμήματα δραστηριοτήτων

Για τη συστηματικότερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου είναι δυνατή η δημιουργία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Συλλόγου τμημάτων δραστηριοτήτων και ομάδων (όπως μάρκετινγκ, επιστημονικών, οικονομικών, ψυχολόγων, Οργάνωσης εκδηλώσεων, έρευνας αγοράς, τεχνικής υποστήριξης σε internet& μηχανογράφηση, ξένων γλωσσών, ελέγχου νομικών θεμάτων, γραφείο τύπου, διαλέξεων, εκδόσεων, κινηματογραφικό, θεατρικό, αθλητικό, εκδρομών, θεσμοθέτηση βραβείων κλπ).

Κάθε τμήμα διευθύνεται από επιτροπή που διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Με την ίδια απόφασή του το Δ.Σ. καθορίζει τις αρμοδιότητες της επιτροπής, καθώς και το χρόνο λειτουργίας της, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο για τον οποίο έχει εκλεγεί το Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 4ο
Μέλη και όροι ανήκειν στο σύλλογο

Ιδρυτικά μέλη είναι όσα υπογράφουν το παρόν καταστατικό.

Τα ιδρυτικά μέλη έχουν δυνατότητα συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας και δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται ως μέλη των οργάνων του Συλλόγου.

Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι άτομα που ασχολούνται με την προσωπική ανάπτυξη και έχουν ολοκληρώσει σχετικά πιστοποιημένα Προγράμματα coaching ή από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς ή/και από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ελάχιστου χρόνου παρακολούθησης 60 ωρών και έχουν συμπληρώσει το (21) εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, αφού υποβάλουν αίτηση η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ..

Τα τακτικά μέλη έχουν δυνατότητα συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας και δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται ως μέλη των οργάνων του Συλλόγου.

Μη τακτικά μέλη μπορούν να είναι άτομα που ενδιαφέρονται για το coaching, ή όσα ακόμη εκπαιδεύονται αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους. Τα μη τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν τακτικά με απόφαση του ΔΣ εφόσον προσκομίσουν το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσή τους.

Εταιρικά μέλη είναι εταιρείες οι οποίες έχουν ενδιαφέρον για τον θεσμό του coaching είτε σαν πάροχοι υπηρεσιών coaching είτε σαν αποδέκτες αυτού.

Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται, ισχύει από την εγγραφή στο σύλλογο.

Κάθε εγγραφή μέλους αποφασίζεται από το Δ.Σ. του συλλόγου, μετά από έγγραφη αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας μαζί του καθώς και το ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου και του Κώδικα Δεοντολογίας. Ταυτόχρονα καταβάλει και το τέλος εγγραφής καθώς και την ετήσια συνδρομή.

Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση αρχής έχει στερηθεί τη σχετική ικανότητα.

Δεν μπορεί να είναι μέλη του Συλλόγου άτομα που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα και ιδίως για:

1)   Αδικήματα παιδικής κακοποίησης και πορνογραφίας

2)   Σεξουαλικά αδικήματα παντός είδους

3)   Οποιοδήποτε αδίκημα οικογενειακής, σωματικής ή ψυχολογικής βίας

4)   Οποιοδήποτε αδίκημα επίθεσης

5) Οποιοδήποτε αδίκημα περιλαμβάνει διακίνηση παράνομων ουσιών.

Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να παραμένουν ενημερωμένα και να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις στη χώρα στην οποία διεξάγεται η εργασία τους .

Επίτιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, να ανακηρύσσονται πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία ή στο διεθνή χώρο, στην επιστήμη και στο Σύλλογο.   Προτείνονται από τα μέλη και εγκρίνονται από το ΔΣ.

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση να καταβάλουν συνδρομή. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς και δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις των Γ.Σ. του Συλλόγου

Φίλοι του Συλλόγου μπορούν να είναι άτομα που ασχολούνται με την προσωπική ανάπτυξη ή ενδιαφέρονται για το coaching.

Άρθρο 5ο
Δικαιώματα–Υποχρεώσεις Μελών

Όλα τα μέλη του Συλλόγου, εκτός των επίτιμων, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση όλων των μελών.

Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου με προϋπόθεση την ταμειακή ενημερότητα.
Τα υπόλοιπα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα:

 • Να συμμετέχουν στη λειτουργία του Συλλόγου, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί το Σύλλογο και να αναπτύσσουν τις απόψεις τους στα αρμόδια όργανα.
 • Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα που παρέχονται στα μέλη του Συλλόγου.
 • Να αποχωρούν από το Σύλλογο ελεύθερα.

Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:

 • Να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου και να προστατεύει τα συμφέροντα του.
 • Να συμμετέχει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του στις δραστηριότητες του Συλλόγου για την πραγματοποίηση των σκοπών του.
 • Να καταβάλλει, μέσα στον Ιανουάριο του κάθε ημερολογιακού έτους, τις τακτικές συνδρομές του ή τις τυχόν έκτακτες και να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις.
 • Να εκπληρώνει ευσυνείδητα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά κάθε αποστολή που αναλαμβάνει.
 • Να επιδεικνύει αλληλεγγύη.
 • Μέλος που καθυστερεί την καταβολή συνδρομών του στο ταμείο του συλλόγου χάνει το δικαίωμα συμμετοχής σε Γενικές Συνελεύσεις, τα οφέλη των μελών όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 και τα δικαιώματα των μελών όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 6ο

Συνδρομές Μελών
Η συνδρομή των μελών είναι ετήσια και καταβάλλεται τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους. Αφορά το σύνολο του έτους ανεξάρτητα με το πότε το μέλος εγγράφηκε, αποχώρησε ή διαγράφηκε.

Είναι δυνατή η προκαταβολή συνδρομών.

Ορίζεται εφ’ άπαξ εγγραφή στο σύλλογο 30€ για όλα τα μέλη τακτικά, μη τακτικά.
Το ύψος της ετήσιας συνδρομής καθώς και κάθε μελλοντική αυξομείωση της καθορίζεται με απόφαση της πλειοψηφίας του 2/3 των μελών του ΔΣ και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτή, το θέμα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση των μελών.
Σε περίπτωση κατεπείγοντος το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει για έκτακτη εισφορά μη υποχρεωτική.

Άρθρο 7ο
Διαγραφή, Αποχώρηση, Επανεγγραφή μέλους

 1. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύλλογο ελεύθερα με απλή έγγραφη γνωστοποίηση της πρόθεσής του στο Δ.Σ., τρεις μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους, καταβάλλοντας τις οφειλόμενες ως τότε συνδρομές. Σε περίπτωση δε που έχει καταβληθεί ήδη η ετήσια συνδρομή, αυτή δεν επιστρέφεται.
 2. Εάν μέλος του Συλλόγου καθυστερεί αδικαιολόγητα και περισσότερο από ένα (1) χρόνο την καταβολή των συνδρομών του, καλείται εγγράφως από το Δ.Σ. για εκπλήρωση των υποχρεώσεών του μέσα σε εύλογη προθεσμία.
  Εάν το μέλος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ.
 3. Πειθαρχικές κυρώσεις:

Κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη μέλους του Συλλόγου ή του Δ.Σ., με την

οποία παραβιάζεται διάταξη της νομοθεσίας περί Σωματείων ή του παρόντος

καταστατικού, ή αντιστρατεύεται στους σκοπούς του Συλλόγου συνιστά

πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει ως κύρωση τη διαγραφή του μέλους με

απόφαση του Δ.Σ. Για το λόγο αυτό, συστήνεται 3 μελής πειθαρχική επιτροπή

η οποία απαρτίζεται από μέλη του ΔΣ. Οποιαδήποτε καταγγελία θα υποβάλλεται σε αυτή την επιτροπή, η επιτροπή θα εξετάζει το ζήτημα, πιθανές λύσεις και θα το υποβάλλει στο ΔΣ, το οποίο και θα αποφασίζει σχετικά.

 1. Για τη διαγραφή μέλους του Συλλόγου ή του Δ.Σ. για σπουδαίο λόγο, από αυτούς που αναφέρονται στο καταστατικό ή τη σχετική νομοθεσία που αφορά τα σωματεία, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ..
 2. Το μέλος που έχει αποχωρήσει ή διαγραφεί λόγω της μη εκπλήρωσης οικονομικών του υποχρεώσεων μπορεί να εγγραφεί εκ νέου στο Σύλλογο μετά από έγγραφη αίτηση του και απόφαση του ΔΣ, αφού βεβαίως προηγουμένως καταβάλει το σύνολο των τυχόν οφειλόμενων ποσών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 8ο
Πόροι του Συλλόγου

Πόροι του συλλόγου μπορεί να είναι:

 1. Οι συνδρομές, οι έκτακτες εισφορές και τα τέλη εγγραφής των μελών.
 2. Τα έσοδα από τυχόν κινητή ή ακίνητη περιουσία του Συλλόγου και οι τόκοι των κεφαλαίων του.
 3. Οι εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, καθώς και τα έσοδα από την κυκλοφορία εντύπων ή άλλων εκδόσεων του Συλλόγου.
 4. Πνευματικά δικαιώματα.
 5. Οποιαδήποτε δωρεά ή χορηγία προς το Σύλλογο η οποία γίνεται αποδεκτή κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Δ.Σ., αρκεί να μη γίνεται με όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς του Συλλόγου ή εμποδίζουν την πραγματοποίησή τους.
 6. Επιχορηγήσεις, παροχές από το κράτος.
 7. Κληροδοτήματα.
 8. Κάθε άλλη εισφορά από φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο των νομίμων δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
 9. Κάθε έσοδο που προέρχεται με νόμιμο τρόπο.

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Ο σύλλογος διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς ή και σε άλλες, στους οποίους πρέπει να κατατίθεται από τον ταμία κάθε ταμειακό υπόλοιπο άνω των 300 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του ΔΣ.

Άρθρο 9ο
Εθελοντική Εργασία

Ο σύλλογος δέχεται προσφορές και εθελοντική εργασία.

Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτούν καμία χρηματική αποζημίωση ή ασφάλιση άτομα που έχουν εργασθεί εθελοντικά, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από πριν κατόπιν απόφασης του ΔΣ ή της Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο
Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Δ.Σ. αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη και (2) αναπληρωματικά, τα οποία εκλέγονται για 2 έτη με μυστική ψηφοφορία από την Τακτική Γ.Σ. που συγκαλείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
 2. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται μόνον τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη του Συλλόγου,

ικανά προς δικαιοπραξία και ταμειακά τακτοποιημένα.

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμος μόνον μέχρι δύο συνεχόμενες θητείες.
 2. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και πέντε (5) μέλη, το ένα εκ των οποίων αναλαμβάνει τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα του Συλλόγου και ένα άλλο τη θέση του Υπευθύνου Εκπαίδευσης. Τα μέλη είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μεταξύ των ιδρυτικών και τακτικών μελών του με δύο (2) αναπληρωτές τους.
 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν κοινή ευθύνη για κάθε πράξη του, δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση στην οποία απουσίαζαν ή ήταν παρόντα, αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται στα πρακτικά.
 4. Η αρμοδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμεία, του Οργανωτικού Γραμματέα και του Υπευθύνου Εκπαίδευσης δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
 5. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δε συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Άρθρο 11ο
Συγκρότηση σε Σώμα

 1. Μέσα σε επτά(7) ημέρες από την εκλογή τους, τα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε Σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης και τρία (3) μέλη.
 2. Μέσα σε επτά (7) ημέρες από τη συγκρότησή του σε Σώμα, το νέο Δ.Σ. καλεί σε κοινή συνεδρίαση το Προεδρείο του απερχόμενου Δ.Σ. και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής τη διαχείριση, το αρχείο και γενικά κάθε περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου.

Άρθρο 12ο
Συνεδριάσεις του Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως, όποτε το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία και καθορίζουν τα θέματα που θα συζητηθούν, τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε 3 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
 2. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ακόμα και τηλεφωνικώς, με αναφορά στα θέματα ημερήσιας διάταξης.
 3. Σε περίπτωση που τακτικά μέλη του ΔΣ κωλύονται να συμμετάσχουν στην προγραμματισμένη συνεδρίαση, καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους.
 4. Σε έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδρίασης, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
 5. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του.
 6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντα.

Άρθρο 13ο
Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.

 1. Τακτικό μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα μεν, αλλά για περισσότερες από δέκα (10) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις, εκπίπτει της θέσεως του με απόφαση του ΔΣ.Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παραιτήσεως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποχώρησης τακτικού μέλους από το Δ.Σ.
 2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από την ιδιότητά του, με έγγραφη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν από αναπληρωματικά μέλη ή /και επιλαχόντες υποψηφίους περισσότερα από πέντε (5) τακτικά μέλη του Δ.Σ.
 4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή επιλαχόντες για να καλύψουν τις κενές θέσεις του Δ.Σ. ή έχουν αντικατασταθεί ήδη πέντε (5) τακτικά μέλη του Δ.Σ. από αναπληρωματικά μέλη ή/και επιλαχόντες, το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να αποφασίσει μέσα σε πέντε (5) ημέρες τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εντός σαράντα (40) ημερών, με μοναδικό θέμα τη συμπληρωματική εκλογή τακτικών μελών για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Άρθρο 14ο
Αρμοδιότητες Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. εφόσον δε δεσμεύεται από αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει την αρμοδιότητα να διοικεί το Σύλλογο, να διαχειρίζεται την περιουσία του, να ενεργεί για κάθε ζήτημα σχετικό με το Σύλλογο και να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

Ενδεικτικά:

 • Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Συλλόγου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
 • Αποφασίζει την εγγραφή των μελών και τη διαγραφή τους.
 • Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
 • Έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του καταστατικού.
 • Διορίζει από τα μέλη του Συλλόγου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Συλλόγου.
 • Συντάσσει, τροποποιεί και αναπροσαρμόζει τον Κώδικα Δεοντολογίας που διέπει το θεσμό του coaching.
 • Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύλλογος.
 • Διορίζει νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους
 • Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Συλλόγου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.
 • Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
 • Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού υλικού.
 • Προτείνει επίτιμα μέλη στου Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση.
 • Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σύλλογο.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να πλαισιώνεται από διάφορα Τμήματα Δραστηριοτήτων, προς διευκόλυνση του έργου του για τη διεκπεραίωση μιας αμέσου εκδηλώσεως ή ενός μακροχρόνιου σκοπού. Οι επικεφαλείς των τμημάτων αυτών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να είναι ή όχι μέλη αυτού, σε κάθε περίπτωση θα απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα λογοδοτούν σε αυτό. Όλα τα τακτικά μέλη καλό είναι ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν, να συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες Επιτροπές βοηθώντας έτσι την επίτευξη σκοπών του Συλλόγου.
 • Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον απολογισμό και τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης.

Άρθρο 15ο
Πρόεδρος του Δ.Σ.

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα, δηλ. ενώπιον των δικαστηρίων, κάθε άλλης Αρχής, καθώς και στις σχέσεις και συναλλαγές του με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο (Τράπεζες κ.λπ.).
 2. Σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού.
 3. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λογοδοτεί στις Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ.
 4. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα, τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές προς τις Τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων, τυχόν επιχορηγήσεων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Συλλόγου.
 5. Σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα φροντίζει για την εφαρμογή του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
 6. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου.
 7. Ο Πρόεδρος του ΔΣ επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της ΓΣ και του ΔΣ.
 8. Αναπλήρωση: Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Α’ Αντιπρόεδρος και – αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται – ο Γενικός Γραμματέας.
 9. Ο Επίτιμος πρόεδρος μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 16ο
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

 1. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Εάν το ίδιο συμβαίνει και με τον Αντιπρόεδρο, το Δ.Σ. αναθέτει την αναπλήρωση σε ένα από τα λοιπά μέλη του.
 2. Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισμένες από τις αρμοδιότητες του.

Άρθρο 17ο
Γενικός Γραμματέας.

 1. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., το αρχείο του Συλλόγου και φυλάττει τα αρχεία και τη σφραγίδα του. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο ασκεί όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο28 «Αρχαιρεσίες».
 2. Συνεργάζεται και υποστηρίζει τις Επιτροπές των Τομέων Δραστηριότητας στις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ.
 3. Τηρεί, και με ηλεκτρονικά μέσα, αν είναι δυνατόν, το Μητρώο των μελών του Συλλόγου, το Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής, τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 4. Φροντίζει για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Συλλόγου.
 5. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται – αναπληρώνει προσωρινά στα καθήκοντά του ένα άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 18ο
Ταμίας

 1. Έχει τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου
 2. Ο Ταμίας εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές και γενικά όλες τις οικονομικές εισφορές των μελών προς το Σύλλογο, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις.
 3. Ο Ταμίας ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή, με εντάλματα που εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.
 4. Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό, και σε ηλεκτρονική μορφή αν είναι δυνατόν, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και φυλάσσει σε φακέλους όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών, νόμιμα θεωρημένα. Υποχρεωτικά τηρεί το Βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωμών.
 5. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
 6. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον απολογισμό του Ταμείου ανά δίμηνο. Καταθέτει σε Τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. τα διαθέσιμα χρήματα, μπορεί όμως, με απόφαση του Δ.Σ., να κρατάει στο Ταμείο του ένα ποσό για τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των τριακοσίων ευρώ (300€). Οι αναλήψεις χρημάτων, χρεογράφων, τυχόν επιχορηγήσεων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Συλλόγου πραγματοποιούνται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ. μετά από εντολή και ειδική εξουσιοδότηση από το Δ.Σ.
 7. Τον Ταμεία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται – αναπληρώνει προσωρινά στα καθήκοντά του ένα άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 19ο
Οργανωτικός Γραμματέας

 1. Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι μέλος του ΔΣ και υπεύθυνος για τα οργανωτικά θέματα του Συλλόγου. Βρίσκεται πάντα σε άμεση επικοινωνία με τυχόν παραρτήματα που έχει ιδρύσει ο Σύλλογος και συνδράμει τα τμήματα δραστηριοτήτων που έχουν συγκροτηθεί. Είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότερη προώθηση των εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων κλπ του Συλλόγου, ώστε να γίνονται γνωστές στο ευρύ κοινό.
 2. Ο Οργανωτικός Γραμματέας μπορεί να ασκήσει και άλλα καθήκοντα που του αναθέτει το Δ.Σ. με απόφασή του.

Άρθρο 20ο
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης

 1. Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης είναι μέλος του Δ.Σ. και υπεύθυνος για τα θέματα εκπαίδευσης του Συλλόγου. Διασφαλίζει την διασύνδεση και συνεργασία του Συλλόγου με Πανεπιστημιακά και άλλα Ιδρύματα, Οργανισμούς και εκπαιδευτές από την Ελλάδα και την αλλοδαπή.
 2. Φροντίζει για την οργάνωση σε εκπαιδευτικό επίπεδο των σεμιναρίων/συνεδρίων/workshops/webinars και λοιπών εκπαιδεύσεων των μελών του συλλόγου σε συνεργασία με τον Οργανωτικό Γραμματέα και το Δ.Σ.
 3. Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης μπορεί να ασκήσει και άλλα καθήκοντα που του αναθέτει το Δ.Σ. με απόφασή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 21ο
Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο αναπληρωτές τους, και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ψηφοδέλτιο που εκλέγεται και το Δ.Σ. Οι επόμενοι δύο (2) κατά σειρά επιτυχίας από τους υποψήφιους της Ε.Ε. θεωρούνται ως επιλαχόντες.
 2. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα μαζί ή καθένα χωριστά έχουν δικαίωμα κάθε χρονική στιγμή να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου όλων ανεξαιρέτων των εγγράφων οικονομικού περιεχομένου του αρχείου του Συλλόγου και της καταστάσεως των περιουσιακών του στοιχείων.
 3. Η Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο, την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου και να υποβάλλει λεπτομερή έκθεση του πορίσματος στη Γενική Συνέλευση διαμέσου του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου, με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, να τεθούν υπόψη του Συλλόγου τα πορίσματα.
 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να θέσει υπ’όψιν της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ενός 20 ημερών.
 5. Τα μέλη της Ελεγκτικής επιτροπής δεν μπορεί να είναι και μέλη του Δ.Σ.


ΚΕΦΑΛΟ Ζ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 22ο
Γενικές Συνελεύσεις

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, ρητά από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό. Πέραν των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται με το παρόν καταστατικό, η Γενική Συνέλευση έχει επιπλέον και την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και το δικαίωμα να τα παύει οποτεδήποτε, ιδιαίτερα αν υφίσταται σπουδαίος λόγος, βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα για την άσκηση τακτικής διαχείρισης (άρθρα 93 και 94 του Α.Κ.).
 2. Οι Γ.Σ. είναι Τακτικές και Έκτακτες και συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με πρόσκληση που περιλαμβάνει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Γ.Σ., καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση περιλαμβάνει και τη σύγκληση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για την περίπτωση ματαίωσης της πρώτης, λόγω μη απαρτίας.
 3. Η πρόσκληση τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ. Επίσης, η πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο του www.hccma.gr και σε κάθε άλλο πρόσφορο σημείο.
 4. Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη που έχουν καταβάλει τις συνδρομές τους πριν από την έναρξη της Γ.Σ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν.
 5. Τα μη τακτικά μέλη, τα εταιρικά μέλη και τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 6. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει κατά την ψηφοφορία μόνο ένα μέλος ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότησή του ή οποία έχει αποσταλεί μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης στον πρόεδρο της Γ.Σ.

Άρθρο 23ο
Απαρτία της Γ.Σ.

 1. Η Γ.Σ. έχει απαρτία αν παρευρίσκεται το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα των μελών που είναι τακτοποιημένα ταμειακώς. Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με βάση τους ενημερωμένους από τον Ταμία καταλόγους των μελών. Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη Γ.Σ. να εκλέξει το Προεδρείο της.
 2. Εάν η Γ.Σ. δεν έχει απαρτία, σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει ανακοινωθεί, συγκαλείται επαναληπτική Γ.Σ., μία εβδομάδα μετά, την ίδια μέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, η οποία έχει απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται.

Άρθρο 24ο
Προεδρείο της Γ.Σ.

 1. Στις Γ.Σ. προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει πριν την έναρξη των εργασιών, τον οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης με φανερή ψηφοφορία από τα παρόντα μέλη του Συλλόγου.
 2. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της και διευθύνει τις συζητήσεις σύμφωνα με τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει το λόγο με βάση τον κατάλογο που έχει καταρτίσει, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας.
 3. Καλεί τη Γ.Σ. να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή σε όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εφόσον αποφασισθεί η συζήτησή του με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών.
 4. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται από τον ίδιο και από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.

Άρθρο 25ο
Αποφάσεις της Γ.Σ.

 1. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός αν γίνεται ψηφοφορία για θέμα που κατά το Καταστατικό απαιτείται άλλη πλειοψηφία.
 2. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χειρών. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο σε περίπτωση εκλογής Δ.Σ. και Ε.Ε. και σε περίπτωση ψηφοφορίας επί προσωπικών θεμάτων Μέλος του Συλλόγου δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει, αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Συλλόγου και του μέλους ή του/της συζύγου του ή εξ αίματος συγγενούς του έως και τον τρίτο βαθμό.

Άρθρο 26ο
Τακτικές Γ.Σ.

 1. Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το χρόνο. Στην Τακτική Γ.Σ. υποβάλλονται: α) τα πρακτικά της προηγούμενης Γ.Σ. για τη δραστηριότητα του Συλλόγου στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, για επικύρωση, β) ο οικονομικός απολογισμός ολόκληρου του προηγούμενου έτους και η έκθεση της Ε.Ε. Η Γ.Σ. εγκρίνει τις πράξεις και την ετήσια οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και το απαλλάσσει από κάθε ευθύνη, γ) ο προϋπολογισμός της νέας περιόδου, ο οποίος στη συνέχεια εγκρίνεται, και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα.
 2. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη των Τακτικών Γ.Σ. οποιοδήποτε θέμα, εφόσον ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που υπογράφεται από 1/10 τουλάχιστον των μελών και έχει κατατεθεί στη Γραμματεία δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 27ο
Έκτακτες Γ.Σ.

 1. Οι Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.:α. Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καιβ. Μετά από αίτηση που υπογράφεται από το 1/5 τουλάχιστο των μελών και περιέχει τους λόγους της σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ., οι οποίοι αποτελούν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος μέσα σε τρεις (3) ημέρες να αποφασίσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να συνέλθει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία απόφασης για τη σύγκλησή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 28ο
Αρχαιρεσίες

 1. Κάθε δυο χρόνια και κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γ.Σ. γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Τυχόν εκκρεμότητες όπως πειθαρχικά, ενστάσεις, προσφυγές προτάσσονται της απολογιστικής Συνέλευσης και μετά την ανάγνωση του απολογισμού του Δ.Σ. και της Ε.Ε. διενεργούνται οι εκλογές από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγει η Γ.Σ. για το σκοπό αυτό.
 2. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υποψηφιότητες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων, στα γραφεία και στον ιστότοπο του Συλλόγου.
 3. Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. αποκλείονται του δικαιώματος του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι.
 4. Εάν δεν έχει κατατεθεί έγκαιρα ο απαραίτητος αριθμός δηλώσεων υποψηφιότητας, που είναι απαραίτητος για να καταρτιστεί το ψηφοδέλτιο με τον προβλεπόμενο απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων ή εάν δεν υφίσταται απαρτία, οι αρχαιρεσίες αναβάλλονται για μία εβδομάδα μετά, την ίδια ημέρα και ώρα, ώστε να επιτευχθεί απαρτία κατά το άρθρο 23. Σε περίπτωση που είναι ημέρα αργίας, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για την επόμενη ημέρα.
 5. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων, χωριστά για το Δ.Σ. και χωριστά για την Ε.Ε.
 6. Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι εννέα (9) υποψηφίους για το Δ.Σ. και τρεις (3) για την Ε.Ε.
 7. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με τη σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι εννέα (9) πρώτοι και οι επόμενοι δύο (2) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά μέλη της και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά
 8. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε. και καθορίζει τη σειρά των επιλαχόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά καθορίζεται με κλήρωση.
 9. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον πίνακα ανακοινώσεων πρακτικό αρχαιρεσιών, και παραδίνει τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα στον πλειοψηφούντα σύμβουλο που καλεί το Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε Σώμα σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 29ο
Εφορευτική Επιτροπή

 1. Οι αρχαιρεσίες, οι κάθε φύσεως εκλογές και γενικά όλες οι μυστικές ψηφοφορίες του Συλλόγου γίνονται υπό τον έλεγχο της εφορευτικής επιτροπής από τρία τακτικά μέλη του Συλλόγου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
 2. Η ιδιότητα του μέλους της εφορευτικής επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου διοικητικού συμβούλου ή ελεγκτού ή γενικά με το πρόσωπο που αφορά η μυστική ψηφοφορία.
 3. Οι μυστικές ψηφοφορίες, γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια. Κάθε ψηφοφόρος, αφού πιστοποιηθεί η ταυτότητά του από την εφορευτική επιτροπή, παίρνει από αυτή το φάκελο και το ψηφοδέλτιο σφραγισμένο και μονογραφημένο από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Ο ψηφοφόρος ρίχνει το φάκελο μόνος του στην κάλπη που πρέπει να έχει εξεταστεί και σφραγιστεί από την εφορευτική επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Ειδικά για τις αρχαιρεσίες, κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει με τον ίδιο τρόπο, βάζοντας έως εννέα (9) σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για την Ελεγκτική Επιτροπή στο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η Συνέλευση καθορίζει την ώρα που θα αρχίζει και τελειώνει η ψηφοφορία.

Άρθρο 30ο

Σφραγίδα-Σήμα

1.Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα στην οποία αναγράφεται η επωνυμία και στο μέσον «Έτος ίδρυσης 2017».

2.Ο Σύλλογος μπορεί, με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει ειδικό σήμα ή να μεταβάλει το ειδικό σήμα που έχει επιλέξει η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

Άρθρο 31ο
Βιβλία Συλλόγου

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι:

 1. Μητρώο Μελών του Συλλόγου.   Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών (τακτικά, επίτιμα κλπ).
 2. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης
 4. Βιβλίο Πρακτικών Εσόδων Εξόδων
 5. Βιβλίο Εισφορών Μελών

Άρθρο 32ο
Τροποποίηση Καταστατικού – Διάλυση του Συλλόγου

 1. Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 99 ΑΚ.
 2. Κάθε τροποποίηση ισχύει μόνο αφού εγγραφεί στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 79, 81, 82 ΑΚ.
 3. Τη διάλυση του Συλλόγου προτείνει το Δ.Σ. με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ε.Ε. σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.
 4. Για την διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απόφαση Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
 5. Ο Σύλλογος λύεται αυτοδίκαια μόλις ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των δέκα (10).
 6. Όταν ο σύλλογος διαλυθεί βρίσκεται σε εκκαθάριση. Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες της, ο σύλλογος θεωρείται ότι υπάρχει.
 7. Η περιουσία του Συλλόγου σε περίπτωση διάλυσης δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.

Άρθρο 33ο
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

 1. Κατά την ιδρυτική συνέλευση του Συλλόγου και μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού από τα ιδρυτικά μέλη του, εκλέγεται από αυτό Προσωρινή Δ.Ε. αποτελούμενη αποκλειστικά από ιδρυτικά μέλη.
 2. Στα μέλη της Προσωρινής Δ.Ε. ανατίθεται από τα ιδρυτικά μέλη η ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την έγκριση του παρόντος καταστατικού από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, την εγγραφή του στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου, και την πραγματοποίηση γενικά όλων των απαραίτητων δημοσιεύσεων, κοινοποιήσεων και ενεργειών για να αποκτήσει ο υπό αναγνώριση σύλλογος νομική προσωπικότητα.
 3. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την εγγραφή του Καταστατικού στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου, η Προσωρινή Δ.Ε. υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ. των μελών για ανάδειξη του πρώτου τακτικού Δ.Σ. και των υπολοίπων οργάνων του Συλλόγου ΣυμβουλευτικήςCoachingMentoringΕλλάδας κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 34ο 
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή από τις διατάξεις του Νόμου για τα Σωματεία, ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις βασικές αρχές του Συλλόγου.

Άρθρο 35Ο

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα και εγκρίνεται σήμερα Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 από τα ιδρυτικά μέλη .

Α.Α.ΟΝΟΜΑΕΠΩΝΥΜΟΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥΠΟΓΡΑΦΗ