Οργάνωση

Ο σύλλογος HCCMA – Σύλλογος Συμβουλευτικής Coaching Mentoring Ελλάδας δημιουργήθηκε το 2017 από 28 ιδρυτικά μέλη και εκπροσωπείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιπρόεδρος: ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γενική Γραμματέας: ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Ταμίας: ΜΠΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Οργανωτικός Γραμματέας: ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης: ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Μέλος Α: ΜΑΞΟΥΡΑ ΕΛΙΝΑ

Μέλος Β: ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Μέλος Γ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

Μέλη

Τα ιδρυτικά μέλη έχουν δυνατότητα συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας και δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται ως μέλη των οργάνων του Συλλόγου.

Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι άτομα οποιασδήποτε εθνικότητας που έχουν δικαίωμα για δικαιοπραξια, ασχολούνται με την προσωπική ανάπτυξη, έχουν ολοκληρώσει σχετικά πιστοποιημένα Προγράμματα coaching από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς ή/και από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ελάχιστου χρόνου παρακολούθησης 60 ωρών και έχουν συμπληρώσει το (21) εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, αφού υποβάλουν αίτηση η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. Τα τακτικά μέλη έχουν δυνατότητα συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας και δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται ως μέλη των οργάνων του Συλλόγου.

Μη τακτικά μέλη μπορούν να είναι άτομα που ενδιαφέρονται για το coaching, ή όσα ακόμη εκπαιδεύονται αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους. Τα μη τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν τακτικά με απόφαση του ΔΣ εφόσον προσκομίσουν το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσή τους.

Εταιρικά μέλη είναι εταιρείες οι οποίες έχουν ενδιαφέρον για τον θεσμό του coaching ή του mentoring είτε σαν πάροχοι υπηρεσιών coaching είτε σαν αποδέκτες αυτού.

Επίτιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, να ανακηρύσσονται πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία ή στο διεθνή χώρο, στην επιστήμη και στο Σύλλογο

Φίλοι του Συλλόγου μπορούν να είναι άτομα που ασχολούνται με την προσωπική ανάπτυξη ή ενδιαφέρονται για το coaching.

Εθελοντική Εργασία

Μόνο μέσω κοινής συνεισφοράς αγγίζουμε το όραμα! Ο σύλλογος δέχεται προσφορές και εθελοντική εργασία. Δηλώστε τις δικές σας δυνατότητες συμμετοχής και γίνετε μέρος μιας ισχυρης, υποστηρικτικής κοινότητας!